Praktisk Information

Her kan du søge efter tidligere synsrapporter ved hjælp af bilens registreringsnummer eller stelnummer, derudover finder du lidt praktisk information om syn af køretøjer hos BilSyn 4400, men vil du vide mere om en specifik synstype, bør du kigge under menuen synstyper.

Find Synsrapport på køretøj

Indtast registreringsnummer eller stelnummer for at søge..

eller   

Registreringsattest

Du skal ALTID medbringe den originale registreringsattest ved ejerskifte (hvis din registringsattest er todelt, skal begge dele medbringes).

Attester som er udstedt efter 06 juni 2012 fra Motorregistret, er forsynet med individuelle RAK-koder (RAK: Registrerings Attest Kode). Derfor er der en RAK-kode for hver del.
Det gælder for:

DEL I (Tekniske specifikationer) og DEL II (Tilhørsforhold)

RAK-koderne låser køretøjet op i Motorregistret.

Der er som sagt 2 RAK-koder, en for DEL I og en for DEL II. Det er vigtigt, at DEL 1 og DEL 2 ikke opbevares sammen.

DEL I skal altid medbringes ved kørsel i udlandet. DEL II bør opbevares som et værdidokument med tilhørende RAK-kode. Rak-koden kan sammenlignes med en pinkode, som giver adgang til ændringer af f.eks. bilens tilhørsforhold (ejer- og brugerforhold).

Sker der en ændring på et køretøj, som medfører en ny registreringsattest, bortfalder de tidligere RAK-koder i Motorregistret, og den oprindelige registreringsattest kan derfor ikke længere bruges. Derfor inddrages de tidligere registreringsattester heller ikke.

DEL I kan bestilles særskilt og efter behov. Ved bestilling ændres RAK-koden ikke.

Man skal i de fleste tilfælde ikke længere medbringe forsikrings bevis.